Ke stažení zde: Odstoupení od smlouvy

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající

Dušan Červenec, Postranní 220/1, 747 94 Děhylov, IČ: 11542985, DIČ: CZ5706202007
Internetový obchod: www.kolsport.cz/obchod
E-mailová adresa: obchod@kolsport.cz
Telefonní číslo: +420 777 761 210

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:         ______________________________________

Adresa:                        ______________________________________

Telefon:                       ______________________________________

E-mail:                         ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky:         ______________________________________

Datum objednání:        ______________________________________

Datum převzetí:           ______________________________________

Specifikace zboží          ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________          dne ___________________          ____________________________________

                                                                                                                                                       podpis


Nepoškozené zboží zašlete nebo vraťte osobně v provozovně prodávajícího na adrese: Porubská 151/13, 747 94 Děhylov, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.